Hội thảo và triển lãm quốc tế An toàn không gian mạng Việt Nam 2022 ( Vietnam Security Summit 2022)

Khách hàng: Sáng 23-6, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục An toàn thông tin phối hợp với Công ty IEC Group…

Continue ReadingHội thảo và triển lãm quốc tế An toàn không gian mạng Việt Nam 2022 ( Vietnam Security Summit 2022)