Banner

Ngôn ngữ ký hiệu & sứ mệnh “Không để ai bị bỏ lại phía sau” (English below)

26/08/2020

14 Lượt xem

 

 

[SHARING IS CARING] Ngôn ngữ ký hiệu & sứ mệnh “Không để ai bị bỏ lại phía sau” (English below)

Ngôn ngữ ký hiệu là ngôn ngữ sử dụng những biểu hiện của bàn tay thay cho tiếng nói. Đây là ngôn ngữ được sử dụng trong cộng đồng những người khiếm thính, hay nói cách khác, đây có thể coi là “tiếng mẹ đẻ” của họ.

Trong thời điểm Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu, việc kết nối và thấu hiểu nhau trên thế giới là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, nếu không có các phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu thì cộng đồng người khiếm thính sẽ bị bỏ lại đằng sau trong cuộc chiến này.

Vừa qua, Hội người khiếm thính Hoa Kỳ đã yêu cầu Nhà Trắng cung cấp phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu cho các bản tin vắn về Covid-19. Vậy ngôn ngữ ký hiệu có vai trò quan trọng như thế nào, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh?

1. Thông tin kịp thời: Trong thời điểm bệnh dịch, điều quan trọng là tất cả mọi người đều được tiếp cận kịp thời với nguồn tin. Tuy nhiên, khi thiếu đi các phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, những người khiếm thính sẽ bỏ sót những thông tin quan trọng mà có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và cả tính mạng của họ.

2. Truyền đạt chính xác: Ngôn ngữ ký hiệu được coi là “tiếng mẹ đẻ” của những người khiếm thính, còn chữ viết chỉ là ngôn ngữ thứ 2 mà thôi. Vì vậy, việc sử dụng phụ đề sẽ không thể mang lại hiệu quả truyền đạt tối ưu như khi sử dụng thể ngữ.

3. “Ngôn ngữ biểu cảm”: Chữ cái khó có thể diễn tả cảm xúc được chân thực như biểu cảm con người. Đặc biệt, ngôn ngữ ký hiệu không chỉ sử dụng cử chỉ tay mà còn sử dụng biểu cảm gương mặt. Nhờ đó, người khiếm thính có thể hiểu rõ hơn về tính chất cấp thiết của thông tin.

Để hiểu thêm về ngôn ngữ ký hiệu và sứ mệnh của phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, SK Translate mời bạn tham gia webinar #3: Phiên dịch Ngôn ngữ Ký hiệu - Để không ai bị bỏ lại phía sau. Webinar sẽ diễn ra vào lúc 20h thứ 5 ngày 27/8/2020.

Đăng ký tại đây: https://bit.ly/SK_Sharing_3

 

--------

Sign language and the mission “No one left behind”

Sign language is the use of hand gestures instead of voice. This is the common language among the hearing deficient community and can be considered their “mother-tongue.”

During the complicated situation of Covid-19, the connection and understanding between countries are of utmost importance. Therefore, if there is no sign language interpreter, the hearing deficient people will be left behind in this fight.

Recently, the National Association of Deaf required the White House to provide them with sign language interpreters at Covid-19 briefings. So, how important is sign language especially in times of the pandemic?

1. Updated information: During the pandemic, it is important for all people to get access to the reliable information source in the timeliest manner. However, when there is no sign language interpreter, the deaf will miss essential information that can impact their health and life.

2. Accurate message: While sign language is considered the “mother-tongue” of the hearing impaired, words are just like the second language. Therefore, the use of subtitles cannot achieve the efficiency like using the sign language.

3. Emotional language: Words cannot express emotion as excellently as facial expressions. Notably, sign language is the use of not only hand gestures but also facial expressions. Therefore, the deaf can understand better the emergency level of news and information.

To look further into the sign language and the mission of sign language interpreters, SK Translate invites you to join our webinar #3: Sign Language Interpreting – For no one left behind. The webinar will take place online at 20h, 27 August 2020 (Thursday).

Register here: https://bit.ly/SK_Sharing_3

 

Thong ke